نمونه کارهای طراحی سایت

 • سایت فجر آفرین معاونت شهرداری مشهد
  در اسفندماه سال ۱۳۹۵ طی جلسات مشترکی که با مدیران معاونت فرهنگی شهرداری مشهد در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت نمایشگاه مشهد دوست داشتنی به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت سازمانی نمایشگاه مشهد دوست داشتنی به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این ارگان دولتی را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت نمایشگاه مشهد دوست داشتنی انجام داده‌اند تا […]
 • طراحی سایت باشگاه مشتریان
  در تیرماه سال ۱۳۹۳ طی جلسات مشترکی که با مدیران نان قدس رضوی در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت باشگاه مشتریان نان قدس رضوی به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت سازمانی نان قدس رضوی به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این ارگان را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت باشگاه مشتریان نان قدس رضوی انجام داده‌اند تا در طراحی […]
 • در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ طی جلسات مشترکی که با مدیران حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت تماشاخانه اشراق حوزه هنری انقلاب اسلامی به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت سازمانی تماشاخانه اشراق به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این ارگان دولتی را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت سازمانی تماشاخانه اشراق حوزه هنری […]
 • طراحی سایت مشهد دوست داشتنی
  در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ طی جلسات مشترکی که با مدیران معاونت فرهنگی شهرداری مشهد در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت نمایشگاه فجر آفرین مشهد به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت سازمانی نمایشگاه فجر آفرین به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این ارگان دولتی را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت سازمانی نمایشگاه فجر آفرین انجام داده‌اند تا […]
 • طراحی سایت بنیاد ملی طب سنتی
  درفروردین ماه سال ۱۳۹۶ طی جلسات مشترکی که با مدیران بنیاد ملی طب سنتی ایران در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت بنیاد ملی طب سنتی ایران به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت سازمانی بنیاد ملی طب سنتی ایران به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این بیناد را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت بنیاد ملی طب سنتی ایران […]
 • نمونه کار طراحی سایت وردپرس
  در شهریورماه سال ۱۳۹۱ طی جلسات مشترکی که با مدیران شرکت سهامی عام بادران پارس نیرو BPN در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت شرکت سهامی عام بادران پارس نیرو به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شرکتی بادران پارس نیرو به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این شرکت بین‌المللی را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی بادران پارس […]
 • طراحی سایت آژانس گردشگری
  در مهرماه سال ۱۳۹۶ طی جلسات مشترکی که با مدیران شرکت گردشگری به پین در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت شرکت گردشگری به پین به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شرکتی به پین به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این شرکت گردشگری را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی به پین انجام داده‌اند تا در طراحی سایت […]
 • نمونه کار طراحی سایت
  در مهرماه سال ۱۳۹۳ طی جلسات مشترکی که با مدیران وب سایت تبلیغاتی کافه صنعت در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت کافه صنعت به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شخصی کافه صنعت به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این مجموعه تبلیغاتی را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شخصی کافه صنعت انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این […]
 • در شهریورماه سال ۱۳۹۵ طی جلسات مشترکی که با مدیران شرکت سنگ آذین یزد در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت نمایندگی خراسان شرکت سنگ آذین یزد به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شرکتی سنگ آذین یزد به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این شرکت صنعتی را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی سنگ آذین یزد انجام داده‌اند تا […]
 • طراحی سایت شرکت ساختمانی در مشهد
  در مهرماه سال ۱۳۹۶ طی جلسات مشترکی که با مدیران شرکت خورشید هشتم در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت شرکت خورشید هشتم به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شرکتی خورشید هشتم به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این شرکت ساخنمانی را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی شرکت خورشید هشتم انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این […]
 • طراحی سایت رزرو آنلاین در مشهد
  در دی ماه سال ۱۳۹۴ طی جلسات مشترکی که با مدیران شرکت گردشگری چتر سفید در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت شرکت گردشگری چتر سفید به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شرکتی چتر سفید به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این شرکت گردشگری را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی چتر سفید انجام داده‌اند تا در طراحی […]
 • طراحی سایت آتلیه در مشهد
  در شهریورماه سال ۱۳۹۳ طی جلسات مشترکی که با مدیران آتلیه عروس و داماد قناد در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت آتلیه عروس و داماد قناد به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شرکتی آتلیه عروس و داماد قناد به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این آتلیه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی آتلیه عروس و داماد […]
 • طراحی سایت دانلود فایل در مشهد
  در آبان ماه سال ۱۳۹۲ طی جلسات مشترکی که با مهندس نوری در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت فروش فایل سنکاش به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت فروش فایل سنکاش به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این فروشگاه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت فروشگاهی سنکاش انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این فروشگاه، تمامی نظرات مهندس […]
 • طراحی سایت فروشگاهی در مشهد
  در آبان ماه سال ۱۳۹۲ طی جلسات مشترکی که با مدیران فروشگاه پوشاک سون پوش در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت فروشگاه پوشاک سون پوش به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت فروشگاهی پوشاک سون پوش به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این فروشگاه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت فروشگاهی پوشاک سون پوش انجام داده‌اند تا در […]
 • طراحی سایت فروشگاهی در مشهد
  در آبان ماه سال ۱۳۹۲ طی جلسات مشترکی که با مدیران فروشگاه ایشاپ در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت فروشگاه ایشاپ به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت فروشگاهی ایشاپ به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این فروشگاه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت فروشگاهی ایشاپ انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این فروشگاه، تمامی نظرات مدیران و […]
 • طراحی سایت فروشگاهی در مشهد,طراحی سایت فروشگاهی مشهد ماتیک
  در آبان ماه سال ۱۳۹۶ طی جلسات مشترکی که با مدیران فروشگاه مشهد ماتیک در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت فروشگاه مشهد ماتیک به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت فروشگاهی مشهد ماتیک به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این فروشگاه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت فروشگاهی مشهد ماتیک انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این فروشگاه، […]
 • طراحی سایت شرکت ساختمانی در مشهد
  در مهرماه سال ۱۳۹۶ طی جلسات مشترکی که با مدیران شرکت زیبا نمایه آروین در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت شرکت زیبا نمایه آروین به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شرکتی زیبا نمایه آروین به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این شرکت ساخنمانی را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی شرکت زیبا نمایه آروین انجام داده‌اند تا در طراحی سایت […]
 • طراحی سایت شرکت ساختمانی در مشهد
  در خردادماه سال ۱۳۹۶ طی جلسات مشترکی که با مدیران هلدینگ بین المللی سامیاران در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت هلدینگ بین المللی سامیاران به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شرکتی هلدینگ بین المللی سامیاران به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این شرکت ساخنمانی را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی هلدینگ بین المللی سامیاران نقش انجام […]
 • طراحی سایت فروشگاه فایل در مشهد
  در آبان ماه سال ۱۳۹۴ طی جلسات مشترکی که با مهندس حامد ذوالفقاری در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت فروش فایل ایشون به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت فروش فایل irpme به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این فروشگاه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت فروشگاهی irpme انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این فروشگاه، تمامی نظرات […]
 • در مهرماه سال ۱۳۹۵ طی جلسات مشترکی که با مدیران فروشگاه امین تجارت در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت فروشگاه امین تجارت به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت فروشگاهی امین تجارت به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این فروشگاه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت فروشگاهی امین تجارت انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این فروشگاه، تمامی نظرات […]
 • در دی ماه سال ۱۳۹۵ طی جلسات مشترکی که با مدیران شرکت گردشگری کجاوه سفر در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت شرکت گردشگری کجاوه سفر به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شرکتی کجاوه سفر به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این شرکت گردشگری را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی کجاوه سفر انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این […]
 • نمونه کار طراحی سایت
  در شهریورماه سال ۱۳۹۴ طی جلسات مشترکی که با مدیران شرکت کوشش کار نوین در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت شرکت کوشش کار نوین به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شرکتی کوشش کار نوین به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این شرکت فناوری را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی کوشش کار نوین انجام داده‌اند تا در طراحی سایت […]
 • نمونه کار طراحی سایت وردپرس در مشهد
  در مهرماه سال ۱۳۹۲ طی جلسات مشترکی که با مدیران وب سایت هتل آپارتمان پامچال در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت هتل آپارتمان پامچال به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شخصی هتل آپارتمان پامچال به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این مجموعه اقامتی را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شخصی هتل آپارتمان پامچال انجام داده‌اند تا در […]
 • فروشگاه اینترنتی آپادانا
  در آبان ماه سال ۱۳۹۵ طی جلسات مشترکی که با مدیران شرکت بازرگانی آپادانا در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت فروشگاه آپادانا کالا به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت فروشگاهی آپادانا به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این فروشگاه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت فروشگاهی آپادانا انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این فروشگاه، تمامی نظرات […]
 • طراحی سایت پارس نقش
  در آذرماه سال ۱۳۹۵ طی جلسات مشترکی که با مدیران کانون تبلیغات پارس نقش در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت کانون تبلیغات پارس نقش به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شرکتی کانون تبلیغات پارس نقش به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این شرکت تبلیغاتی را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی کانون تبلیغات پارس نقش انجام داده‌اند […]
 • نمونه کار طراحی سایت
  در خردادماه سال ۱۳۹۴ طی جلسات مشترکی که با مدیران وب سایت شخصی روستای بسکاباد در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت روستای بسکاباد به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شخصی روستای بسکاباد به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت روستای بسکاباد را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شخصی روستای بسکاباد انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این روستای زیبا، […]
 • نمونه کار طراحی سایت
  در شهریورماه سال ۱۳۹۳ طی جلسات مشترکی که با مدیران کنسرسیوم بین المللی صنایع مادر خاوران در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت کنسرسیوم بین المللی صنایع مادر خاوران به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شرکتی کنسرسیوم بین المللی صنایع مادر خاوران به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این کنسرسیوم بین‌المللی را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی […]
 • طراحی سایت فروشگاه هایپرماتیک
  در آبان ماه سال ۱۳۹۵ طی جلسات مشترکی که با مدیران فروشگاه هایپرماتیک در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت فروشگاه هایپرماتیک به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت فروشگاهی هایپرماتیک به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این فروشگاه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت فروشگاهی هایپرماتیک انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این فروشگاه، تمامی نظرات مدیران و […]
 • طراحی سایت شرکتی در مشهد,طراحی سایت شرکتی فرمولکس
  در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ طی جلسات مشترکی که با مدیران شرکت شیمی آسیا گستر در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت شرکت شیمی آسیا گستر با نام فرمولیکس به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شرکتی فرمولیکس به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این شرکت دانش بیان را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی فرمولیکس انجام داده‌اند تا […]