نمونه کارهای طراحی سایت

 • سایت فجر آفرین معاونت شهرداری مشهد
  در اسفندماه سال ۱۳۹۵ طی جلسات مشترکی که با مدیران معاونت فرهنگی شهرداری مشهد در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت نمایشگاه مشهد دوست داشتنی به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت سازمانی نمایشگاه مشهد دوست داشتنی به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این ارگان دولتی را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت نمایشگاه مشهد دوست داشتنی انجام داده‌اند تا […]
 • طراحی سایت باشگاه مشتریان
  در تیرماه سال ۱۳۹۳ طی جلسات مشترکی که با مدیران نان قدس رضوی در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت باشگاه مشتریان نان قدس رضوی به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت سازمانی نان قدس رضوی به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این ارگان را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت باشگاه مشتریان نان قدس رضوی انجام داده‌اند تا در طراحی […]
 • در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ طی جلسات مشترکی که با مدیران حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت تماشاخانه اشراق حوزه هنری انقلاب اسلامی به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت سازمانی تماشاخانه اشراق به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این ارگان دولتی را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت سازمانی تماشاخانه اشراق حوزه هنری […]
 • طراحی سایت مشهد دوست داشتنی
  در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ طی جلسات مشترکی که با مدیران معاونت فرهنگی شهرداری مشهد در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت نمایشگاه فجر آفرین مشهد به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت سازمانی نمایشگاه فجر آفرین به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این ارگان دولتی را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت سازمانی نمایشگاه فجر آفرین انجام داده‌اند تا […]
 • طراحی سایت بنیاد ملی طب سنتی
  درفروردین ماه سال ۱۳۹۶ طی جلسات مشترکی که با مدیران بنیاد ملی طب سنتی ایران در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت بنیاد ملی طب سنتی ایران به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت سازمانی بنیاد ملی طب سنتی ایران به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این بیناد را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت بنیاد ملی طب سنتی ایران […]
 • نمونه کار طراحی سایت وردپرس
  در شهریورماه سال ۱۳۹۱ طی جلسات مشترکی که با مدیران شرکت سهامی عام بادران پارس نیرو BPN در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت شرکت سهامی عام بادران پارس نیرو به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شرکتی بادران پارس نیرو به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این شرکت بین‌المللی را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی بادران پارس […]
 • طراحی سایت آژانس گردشگری
  در مهرماه سال ۱۳۹۶ طی جلسات مشترکی که با مدیران شرکت گردشگری به پین در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت شرکت گردشگری به پین به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شرکتی به پین به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این شرکت گردشگری را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی به پین انجام داده‌اند تا در طراحی سایت […]
 • نمونه کار طراحی سایت
  در مهرماه سال ۱۳۹۳ طی جلسات مشترکی که با مدیران وب سایت تبلیغاتی کافه صنعت در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت کافه صنعت به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شخصی کافه صنعت به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این مجموعه تبلیغاتی را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شخصی کافه صنعت انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این […]
 • در تیرماه سال ۱۳۹۸ طی جلسات مشترکی که با جناب رضاپور در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت فروشگاه هانا ایران به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت فروشگاهی هانا ایران به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این فروشگاه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت فروشگاهی irpme انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این فروشگاه، تمامی نظرات مدیران هانا […]
 • وب‌سایت مرکز مشاوره همیار گستر به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با این مجموعه را از سال ۱۳۹۹ دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی مرکز مشاوره همیار گستر انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این شرکت، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد مرکز مشاوره همیار گستر را لحاظ کنند.   مختصری درباره فعالیت مرکز مشاوره همیار گستر مرکز تخصصی مشاوره همیار گستر در سال […]
 • وب‌سایت شخصی آقای مجید دشتبان به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با آقای مجید دشتبان را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایتآقای مجید دشتبان انجام داده‌اند تا در طراحی سایت ایشان، تمامی نظرات ایشان را لحاظ کنند.   درباره مهندس مجید دشتبان بیشتر بدانید اینجانب مجید دشتبان متولد مشهد در ۱۳۷۵ از دبیرستان جابربن حیان دیپلم گرفتم و بعد از آن در دانشگاههای بیرجند و […]
 • طراحی سایت هنری
  در آبان ماه سال ۱۳۹۷ طی جلسات مشترکی که با مدیران گروه هنری آوان در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت گروه هنری آوان به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت معرفی گروه هنری آوان به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این گروه هنری را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت آوان انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این گروه، […]
 • طراحی سایت پزشکی
  وب‌سایت شخصی سرکار خانم دکتر سمانه طاهری نیا به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با سرکار خانم دکتر سمانه طاهری نیا را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایتسرکار خانم دکتر سمانه طاهری نیا انجام داده‌اند تا در طراحی سایت ایشان، تمامی نظرات ایشان را لحاظ کنند.   درباره سرکار خانم دکتر سمانه طاهری نیا بیشتر بدانید ……. مختصری درباره طراحی وب‌سایت خانم دکتر سمانه طاهری […]
 • طراحی سایت لوازم آرایشی
  در آبان ماه سال ۱۳۹۷ طی جلسات مشترکی که با مدیران مرکز زیبایی روز در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت مرکز زیبایی روز به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت فروشگاهی مرکز زیبایی روز به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این فروشگاه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت فروشگاهی مرکز زیبایی روز انجام داده‌اند تا در طراحی سایت […]
 • طراحی سایت موفقیت
  وب‌سایت شخصی آقای رضا کلاهی به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با آقای رضا کلاهی، سخنران انگیزشی، مدرس و محقق مهمترین قانون موفقیت را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایتآقای رضا کلاهی انجام داده‌اند تا در طراحی سایت ایشان، تمامی نظرات ایشان را لحاظ کنند.   درباره گروه آموزشی رضا کلاهی بیشتر بدانید هدف ما ارائه بهترین و خاص ترین اموزش های کسب موفقیت در […]
 • طراحی سایت شرکتی در مشهد
  وب‌سایت شرکتی نوین مبتکران به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با این مجموعه را از سال ۱۳۹۷ دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی نوین مبتکران انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این شرکت، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد نوین مبتکران را لحاظ کنند.   مختصری درباره فعالیت نوین مبتکران باتوجه به رشد صنعت و نیاز روز افزون صنعت خودرو به کیت نرم کننده […]
 • طراحی سایت آژانس مسافرتی
  وب‌سایت آژانس هواپیمایی پروازک به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با این مجموعه را از سال ۱۳۹۷ دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت آژانس گردشگری پروازک انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این آژانس هواپیمایی، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد پروازک را لحاظ کنند.   مختصری درباره فعالیت آژانس هواپیمایی پروازک شرکت آفتاب ساحلی توس، تحت عنوان برند “پروازک” فعالیت خود را از سال […]
 • طراحی سایت شرکتی ارزان
  وب‌سایت شرکتی آنتایم به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با این مجموعه را از سال ۱۳۹۷ دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی آنتایم انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این شرکت، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد آنتایم را لحاظ کنند.   مختصری درباره فعالیت آنتایم سامانه‌های ردیابی خودرو وظیفه دریافت، پردازش و ذخیره‌سازی داده‌های مکانی ارسال شده توسط ردیاب‌های خودرویی و نمایش آن‌ها […]
 • طراحی سایت فروشگاهی در مشهد
  در شهریورماه سال ۱۳۹۷ طی جلسات مشترکی که با مدیران فروشگاه ایران سنجش در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت فروشگاه ایران سنجش به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت فروشگاهی ایران سنجش به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت فروشگاهی پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این فروشگاه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت فروشگاهی ایران سنجش انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این فروشگاه، تمامی […]
 • طراحی سایت املاک در مشهد
  وب‌سایت مرکز املاک مسکن شرق به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار طراحی سایت این مرکز املاک مسکن شرق را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت املاک مسکن شرق انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این شرکتی، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد این مرکز معاملات املاک مشهد را لحاظ کنند.   درباره املاک مسکن شرق بانک اطلاعات و سرمایه گذاری املاک مسکن شرق با ۱۰ سال […]
 • طراحی سایت باشگاه ورزشی
  وب‌سایت باشگاه ورزشی مشهد رزرو به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با این مجموعه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت ورزشی مشهد رزرو انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این باشگاه ورزشی، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد مشهد رزرو را لحاظ کنند.   درباره باشگاه ورزشی مشهد رزرو مدیریت سایت با ۲۵ سال سابقه ی مدیریت ورزشی زیر نظر اداره ورزش و جوانان […]
 • طراحی سایت کاریابی در مشهد
  وب‌سایت کاریابی بین المللی جام جام به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با این مجموعه را از سال ۱۳۹۷ دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی کاریابی بین المللی جام جام انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این شرکت، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد کاریابی بین المللی جام جام را لحاظ کنند.   درباره کاریابی بین المللی جام جام کاریابی بین المللی جام جم […]
 • طراحی سایت کارخانه در مشهد
  وب‌سایت شرکتی پارس شهد خراسان به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با این مجموعه را از سال ۱۳۹۷ دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی پارس شهد خراسان انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این شرکت، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد پارس شهد خراسان را لحاظ کنند.   مختصری درباره فعالیت پارس شهد خراسان شرکت پارس شهد خراسان با دارا بودن کارخانه تولید محصولات […]
 • طراحی سایت فروشگاه فایل
  در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ طی جلسات مشترکی که با جناب علیپور در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت فروشگاه فایل کتاب ۹۸ به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت فروشگاهی فایل کتاب ۹۸ به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این فروشگاه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت فروشگاهی irpme انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این فروشگاه، تمامی […]
 • طراحی سایت شهربازی
  در اسفندماه سال ۱۳۹۷ طی جلسات مشترکی که با مدیران شهربازی پارک ملت مشهد در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت شهربازی پارک ملت مشهد به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شهربازی پارک ملت مشهد به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این مجموعه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شهربازی پارک ملت مشهد انجام داده‌اند تا در طراحی […]
 • طراحی سایت وکیل در مشهد
  وب‌سایت شخصی آقای حسن ترابی به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با آقای حسن ترابی وکیل پایه یک دادگستری را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایتآقای حسن ترابی انجام داده‌اند تا در طراحی سایت ایشان، تمامی نظرات ایشان را لحاظ کنند.   رزومه مختصر اقای حسن ترابی ۱- سه سال سرپرست مدیریت قضایی سپاه در آموزشگاه نظامی امام رضا مشهد از سال ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۲ […]
 • طراحی سایت شرکت ثبت در مشهد
  در مهرماه سال ۹۷ طی جلسات مشترکی که با مدیران ثبت شرکت روتانا در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت ثبت شرکت روتانا به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت ثبت شرکت روتانا به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این شرکت را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی ثبت شرکت روتانا انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این شرکتی، […]
 • در خرداد سال ۱۳۹۹ طی جلسات مشترکی که با مدیران مجموعه فروشگاهی خوابیلو در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت فروشگاه کالای خواب خوابیلو به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت کالای خواب خوابیلو به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این فروشگاه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت فروشگاهی irpme خوابیلو انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این فروشگاه، […]
 • در خرداد سال ۱۳۹۹ طی جلسات مشترکی که با مدیران مجموعه فروشگاهی اوتاناسنتر در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت فروشگاه اوتاناسنتر به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت اوتاناسنتر به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این فروشگاه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت فروشگاهی irpme اوتاناسنتر انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این فروشگاه، تمامی نظرات مدیران اوتاناسنتر […]
 • وب‌سایت تور آژانس هواپیمایی آئینه سفر توس به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با این مجموعه را از سال ۱۳۹۸ دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت آژانس گردشگری آئینه سفر توس انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این آژانس هواپیمایی، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد آئینه سفر توس را لحاظ کنند.   مختصری درباره فعالیت آژانس هواپیمایی آئینه سفر توس شرکت خدمات مسافرت هوایی […]
 • وب‌سایت تور آژانس هواپیمایی آپولو به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با این مجموعه را از سال ۱۳۹۸ دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت آژانس گردشگری آپولو انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این آژانس هواپیمایی، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد آپولو را لحاظ کنند.   مختصری درباره فعالیت آژانس هواپیمایی آپولو شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آئینه سفر توس به پشتوانه دو […]
 • وب‌سایت شخصی سرکار خانم عارفه معماریان به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با عارفه معماریان، کارگردان و بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایتخانم عارفه معماریان انجام داده‌اند تا در طراحی سایت ایشان، تمامی نظرات ایشان را لحاظ کنند.   درباره خانم عارفه معماریان بیشتر بدانید عارفه معماریان، متولد ٧ بهمن ۶٧ در شهر شاهرود میباشد. این بازیگر جوان کشور […]
 • در خرداد سال ۱۳۹۹ طی جلسات مشترکی که با مدیران مجموعه فروشگاهی آرین توی در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت فروشگاه آرین توی به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت فروشگاهی آرین توی به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این فروشگاه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت فروشگاهی irpme آرین توی انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این […]
 • در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ طی جلسات مشترکی که با مدیران بنیاد اجتماعی باهم متعلق به روزنامه خراسان در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت بنیاد اجتماعی باهم به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت بنیاد اجتماعی باهم به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این بیناد را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت بنیاد اجتماعی باهم انجام داده‌اند تا در […]
 • وب‌سایت مشهد فنی کار به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با این مجموعه را از سال ۱۳۹۸ دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتیمشهد فنی کار انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این شرکت، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد مشهد فنی کار را لحاظ کنند.   مختصری درباره فعالیت مشهد فنی کار گروه مشهد فنی کار با کادری مجرب و حرفه‌ای آماده ارائه انواع […]
 • در خرداد سال ۱۳۹۹ طی جلسات مشترکی که با مدیران مجموعه موبایل سران در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت فروشگاه موبایل سران به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت فروشگاهی موبایل سران به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این فروشگاه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت فروشگاهی irpme موبایل سران انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این فروشگاه، […]
 • وب‌سایت پرشین تکنیک به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با این مجموعه را از سال ۱۳۹۸ دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی پرشین تکنیک انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این شرکت، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد پرشین تکنیک را لحاظ کنند.   مختصری درباره فعالیت پرشین تکنیک شرکت شیمی مهندسی شکوه پرواز پاژ بر پایه پنجاه سال تجربه ی کاری و بر […]
 • در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ طی جلسات مشترکی که با جناب شادمهر در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت فروشگاه ساعت شادمهر به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت فروشگاهی ساعت شادمهر به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این فروشگاه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت فروشگاهی irpme ساعت شادمهر انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این فروشگاه، تمامی نظرات […]
 • در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ طی جلسات مشترکی که با جناب پوربرخوردار در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت فروشگاه تست ابزار به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت فروشگاهی تست ابزار به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این فروشگاه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت فروشگاهی irpme تست ابزار انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این فروشگاه، تمامی نظرات […]
 • وب‌سایت شکوه پرواز به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با این مجموعه را از سال ۱۳۹۸ دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی شکوه پرواز انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این شرکت، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد شکوه پرواز را لحاظ کنند.   مختصری درباره فعالیت شکوه پرواز شرکت شیمی مهندسی شکوه پرواز پاژ بر پایه پنجاه سال تجربه ی کاری و بر […]
 • وب‌سایت پویش آب به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با این مجموعه را از سال ۱۳۹۹ دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی پویش آب انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این شرکت، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد پویش آب را لحاظ کنند.   مختصری درباره فعالیت پویش آب شرکت مهندسی پویش آب با اتکا به تجربه و علم روز معماری و آب که […]
 • وب‌سایت مرکز املاک پل سبز به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار طراحی سایت این مرکز املاک پل سبز را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت املاک پل سبز انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این شرکتی، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد این مرکز معاملات املاک مشهد را لحاظ کنند.   درباره املاک پل سبز بانک اطلاعات و سرمایه گذاری املاک پل سبز با ۱۰ سال […]
 • وب‌سایت پرتو تابش به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با این مجموعه را از سال ۱۳۹۸ دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی پرتو تابش انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این شرکت، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد پرتو تابش را لحاظ کنند.   مختصری درباره فعالیت پرتو تابش شرکت (پرتو تابش آریا) (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۶۷۸۰ در سال ۱۳۹۰ توسط آقای( محمدرضا […]
 • وب‌سایت پرتومکس به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با این مجموعه را از سال ۱۳۹۸ دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی پرتومکس انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این شرکت، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد پرتومکس را لحاظ کنند.   مختصری درباره فعالیت پرتومکس پرتومکس امیدوار است که بتواند با بهره گیری از تکنولوژی روز و مدیریت مجرب فعالیت های خود را در […]
 • در مهرماه سال ۱۳۹۸ طی جلسات مشترکی که با مدیران شرکت گردشگری پارس رویال در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت شرکت گردشگری پارس رویال به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت پارس رویال به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این شرکت گردشگری را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی پارس رویال انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این […]
 • وب‌سایت عمران کاوش مهنان به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با این مجموعه را از سال ۱۳۹۸ دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی عمران کاوش مهنان انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این شرکت، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد عمران کاوش مهنان را لحاظ کنند.   مختصری درباره فعالیت عمران کاوش مهنان شرکت عمران کاوش مهنان بیش از ۱۱ سال در زمینه عمران […]
 • وب‌سایت مهتاب کارتن خراسان به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با این مجموعه را از سال ۱۳۹۹ دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی مهتاب کارتن خراسان انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این شرکت، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد مهتاب کارتن خراسان را لحاظ کنند.   مختصری درباره فعالیت مهتاب کارتن خراسان مهتاب کارتن خراسان با بیش از یک دهه تجربه در تولید […]
 • طراحی سایت فروشگاهی در مشهد,طراحی سایت فروشگاهی مشهد ماتیک
  در آبان ماه سال ۱۳۹۶ طی جلسات مشترکی که با مدیران فروشگاه مشهد ماتیک در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت فروشگاه مشهد ماتیک به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت فروشگاهی مشهد ماتیک به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این فروشگاه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت فروشگاهی مشهد ماتیک انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این فروشگاه، […]
 • طراحی سایت فروشگاهی در مشهد
  در آبان ماه سال ۱۳۹۲ طی جلسات مشترکی که با مدیران فروشگاه ایشاپ در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت فروشگاه ایشاپ به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت فروشگاهی ایشاپ به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این فروشگاه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت فروشگاهی ایشاپ انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این فروشگاه، تمامی نظرات مدیران و […]
 • طراحی سایت فروشگاهی در مشهد
  در آبان ماه سال ۱۳۹۲ طی جلسات مشترکی که با مدیران فروشگاه پوشاک سون پوش در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت فروشگاه پوشاک سون پوش به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت فروشگاهی پوشاک سون پوش به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این فروشگاه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت فروشگاهی پوشاک سون پوش انجام داده‌اند تا در […]
 • طراحی سایت دانلود فایل در مشهد
  در آبان ماه سال ۱۳۹۲ طی جلسات مشترکی که با مهندس نوری در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت فروش فایل سنکاش به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت فروش فایل سنکاش به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این فروشگاه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت فروشگاهی سنکاش انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این فروشگاه، تمامی نظرات مهندس […]
 • طراحی سایت آتلیه در مشهد
  در شهریورماه سال ۱۳۹۳ طی جلسات مشترکی که با مدیران آتلیه عروس و داماد قناد در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت آتلیه عروس و داماد قناد به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شرکتی آتلیه عروس و داماد قناد به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این آتلیه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی آتلیه عروس و داماد […]
 • طراحی سایت رزرو آنلاین در مشهد
  در دی ماه سال ۱۳۹۴ طی جلسات مشترکی که با مدیران شرکت گردشگری چتر سفید در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت شرکت گردشگری چتر سفید به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شرکتی چتر سفید به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این شرکت گردشگری را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی چتر سفید انجام داده‌اند تا در طراحی […]
 • طراحی سایت شرکت ساختمانی در مشهد
  در مهرماه سال ۱۳۹۶ طی جلسات مشترکی که با مدیران شرکت خورشید هشتم در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت شرکت خورشید هشتم به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شرکتی خورشید هشتم به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این شرکت ساخنمانی را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی شرکت خورشید هشتم انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این […]
 • طراحی سایت شرکت ساختمانی در مشهد
  در مهرماه سال ۱۳۹۶ طی جلسات مشترکی که با مدیران شرکت زیبا نمایه آروین در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت شرکت زیبا نمایه آروین به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شرکتی زیبا نمایه آروین به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این شرکت ساخنمانی را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی شرکت زیبا نمایه آروین انجام داده‌اند تا در طراحی سایت […]
 • طراحی سایت شرکت ساختمانی در مشهد
  در خردادماه سال ۱۳۹۶ طی جلسات مشترکی که با مدیران هلدینگ بین المللی سامیاران در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت هلدینگ بین المللی سامیاران به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شرکتی هلدینگ بین المللی سامیاران به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این شرکت ساخنمانی را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی هلدینگ بین المللی سامیاران نقش انجام […]
 • طراحی سایت فروشگاه فایل در مشهد
  در آبان ماه سال ۱۳۹۴ طی جلسات مشترکی که با مهندس حامد ذوالفقاری در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت فروش فایل ایشون به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت فروش فایل irpme به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این فروشگاه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت فروشگاهی irpme انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این فروشگاه، تمامی نظرات […]
 • طراحی سایت فروشگاه هایپرماتیک
  در آبان ماه سال ۱۳۹۵ طی جلسات مشترکی که با مدیران فروشگاه هایپرماتیک در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت فروشگاه هایپرماتیک به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت فروشگاهی هایپرماتیک به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این فروشگاه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت فروشگاهی هایپرماتیک انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این فروشگاه، تمامی نظرات مدیران و […]
 • طراحی سایت پارس نقش
  در آذرماه سال ۱۳۹۵ طی جلسات مشترکی که با مدیران کانون تبلیغات پارس نقش در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت کانون تبلیغات پارس نقش به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شرکتی کانون تبلیغات پارس نقش به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این شرکت تبلیغاتی را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی کانون تبلیغات پارس نقش انجام داده‌اند […]
 • فروشگاه اینترنتی آپادانا
  در آبان ماه سال ۱۳۹۵ طی جلسات مشترکی که با مدیران شرکت بازرگانی آپادانا در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت فروشگاه آپادانا کالا به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت فروشگاهی آپادانا به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این فروشگاه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت فروشگاهی آپادانا انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این فروشگاه، تمامی نظرات […]
 • در دی ماه سال ۱۳۹۵ طی جلسات مشترکی که با مدیران شرکت گردشگری کجاوه سفر در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت شرکت گردشگری کجاوه سفر به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شرکتی کجاوه سفر به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این شرکت گردشگری را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی کجاوه سفر انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این […]
 • در مهرماه سال ۱۳۹۵ طی جلسات مشترکی که با مدیران فروشگاه امین تجارت در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت فروشگاه امین تجارت به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت فروشگاهی امین تجارت به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این فروشگاه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت فروشگاهی امین تجارت انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این فروشگاه، تمامی نظرات […]
 • در شهریورماه سال ۱۳۹۵ طی جلسات مشترکی که با مدیران شرکت سنگ آذین یزد در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت نمایندگی خراسان شرکت سنگ آذین یزد به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شرکتی سنگ آذین یزد به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این شرکت صنعتی را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی سنگ آذین یزد انجام داده‌اند تا […]
 • نمونه کار طراحی سایت
  در شهریورماه سال ۱۳۹۴ طی جلسات مشترکی که با مدیران شرکت کوشش کار نوین در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت شرکت کوشش کار نوین به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شرکتی کوشش کار نوین به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این شرکت فناوری را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی کوشش کار نوین انجام داده‌اند تا در طراحی سایت […]
 • نمونه کار طراحی سایت وردپرس در مشهد
  در مهرماه سال ۱۳۹۲ طی جلسات مشترکی که با مدیران وب سایت هتل آپارتمان پامچال در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت هتل آپارتمان پامچال به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شخصی هتل آپارتمان پامچال به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این مجموعه اقامتی را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شخصی هتل آپارتمان پامچال انجام داده‌اند تا در […]
 • نمونه کار طراحی سایت
  در خردادماه سال ۱۳۹۴ طی جلسات مشترکی که با مدیران وب سایت شخصی روستای بسکاباد در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت روستای بسکاباد به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شخصی روستای بسکاباد به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت روستای بسکاباد را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شخصی روستای بسکاباد انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این روستای زیبا، […]
 • نمونه کار طراحی سایت
  در شهریورماه سال ۱۳۹۳ طی جلسات مشترکی که با مدیران کنسرسیوم بین المللی صنایع مادر خاوران در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت کنسرسیوم بین المللی صنایع مادر خاوران به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شرکتی کنسرسیوم بین المللی صنایع مادر خاوران به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این کنسرسیوم بین‌المللی را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی […]
 • طراحی سایت شخصی در مشهد
  وب‌سایت شخصی سرکارخانم فاطمه حقی به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با سرکارخانم فاطمه حقی، هنرمند برجسته کشور را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایتسرکارخانم فاطمه حقی انجام داده‌اند تا در طراحی سایت ایشان، تمامی نظرات ایشان را لحاظ کنند.   درباره سوابق هنری سرکارخانم فاطمه حقی • دوره های آموزشی در وزارت ارشاد زیر نظر مرحوم آقای آلفته که از اولین استاد نگارگری در […]
 • طراحی سایت نمایشگاهی در مشهد
  وب‌سایت شرکتی گروه تجاری ۵۹ به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با این مجموعه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی گروه تجاری ۵۹ انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این شرکت، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد گروه تجاری ۵۹ را لحاظ کنند.   درباره گروه تجاری ۵۹ گروه تجاری ۵۹ به منظور انجام امور آموزشی و مشاوره‌ای در حوزه کسب‌وکار و همچنین […]
 • طراحی سایت املاک در مشهد
  وب‌سایت مرکز املاک باوسا به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار طراحی سایت این مرکز املاک مشهد را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت املاک باوسا انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این شرکتی، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد این مرکز را لحاظ کنند.   درباره املاک باوسا بانک اطلاعات و سرمایه گذاری املاک ایران باوسا BAVSAI با ۱۰ سال سابقه در مباحث املاک و مستقلات […]
 • طراحی بخش بلاگ تی بورس
  بلاگ سایت تی بورس به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار طراحی بلاگ سایت این کالج آموزشی را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت آموزشی کالج تی بورس انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این شرکتی، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد این آموزشگاه را لحاظ کنند.   درباره کالج تی بورس اگه بپذیریم که موفقیت مساوی است با فرصت بعلاوه آمادگی، بورس فرصت موفقیت را برای […]
 • کنترل 24
  در خردادماه سال ۱۳۹۷ طی جلسات مشترکی که با مدیران فروشگاه کنترل ۲۴ در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت فروشگاه کنترل ۲۴ به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت فروشگاهی کنترل ۲۴ به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت فروشگاهی پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این فروشگاه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت فروشگاهی کنترل ۲۴ انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این فروشگاه، تمامی […]
 • آدرال
  وب‌سایت شرکتی آدرال اولین و تنها تولید کننده پمپ های آکاردئونی و سیلندر پستونی بدون برق در کشور به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با این مجموعه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی آدرال انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این شرکت، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد آدرال را لحاظ کنند.   درباره آدرال از آنجائیکه در کشور عزیزمان ایران، مردم برای […]
 • افشین رئیسیان
  وب‌سایت شخصی آقای مهندس افشین رئیسیان به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با آقای رئیسیان نویسنده کتاب ملت شعار نباشیم را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایتآقای افشین رئیسیان انجام داده‌اند تا در طراحی سایت ایشان، تمامی نظرات ایشان را لحاظ کنند.   درباره افشین رئیسیان یک شهروند عادی می باشم که در زندگی ماشینی امروزی بسیار حس تنهایی می کنم و حقیقتاً حسرت داشتن […]
 • طراحی سایت مجتمع تجاری در مشهد
  وب‌سایت مجتمع زمرد مشهد به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با این مجموعه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت مجتمع زمرد مشهد انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این مجتمع تجاری، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد مجتمع زمرد مشهد را لحاظ کنند.   درباره مجتمع زمرد مشهد ماهیت مجموعه تجاری و اداری زمرد که مستعد جوابگویی واقعی نیازهای ساکنین منطقه میباشد مبتنی بر […]
 • طراحی سایت شرکتی ارزان در مشهد
  بلاگ ره نگار گستر به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با این مجموعه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت بلاگ ره نگار گستر انجام داده‌اند تا در طراحی بلاگ این شرکت، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد ره نگار گستررا لحاظ کنند.   درباره ره نگار گستر شرکت ره نگار گستر به شماره ثبت ۳۹۳۵۷ در سال ۱۳۸۹ با هدف بازرگانی و فروش در […]
 • طراحی سایت شرکتی در مشهد
  وب‌سایت شرکتی مجیدسیر به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با این مجموعه را از سال ۱۳۹۷ دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی مجیدسیر انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این شرکت، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد مجیدسیر را لحاظ کنند.   درباره مجیدسیر سرویس دهی مدارس یکی از پر اهمیت ترین خدمات فرهنگی در زمینه حمل و نقل برای دانش آموزان است. شرکت […]
 • طراحی سایت خبری در مشهد
  وب‌سایت خبری خبرآفرین به‌عنوان یکی از نمونه کارهای سئو سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با این مجموعه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در بهینه سازی و سئو سایت خبری خبرآفرین انجام داده‌اند تا در سئو سایت این شرکت، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد سایت خبری خبرآفرین را لحاظ کنند. مختصری درباره طراحی وب‌سایت خبری خبرآفرین در طراحی سایت Web Design خبری خبرآفرین از آخرین و جدیدترین تکنولوژی‌های روز برنامه‌نویسی وب در […]
 • طراحی سایت فروشگاهی در مشهد
  وب‌سایت شرکتی مشهد دقیق به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار همکاری با این مجموعه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی مشهد دقیق انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این شرکت، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد مشهد دقیق را لحاظ کنند.   درباره مشهد دقیق بدینوسیله به استحضار می رساند، شرکت تجهیزات اندازه گیری مشهد دقیق با استعانت از خداوند متعال با تجربه سال […]
 • طراحی سایت فروشگاهی ارزان در مشهد
  در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ طی جلسات مشترکی که با مدیران فروشگاه کیک خانگی باما در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت فروشگاه کیک باما به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت فروشگاهی فروشگاه کیک باما به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت فروشگاهی پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این فروشگاه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه کیک باما انجام داده‌اند تا در طراحی سایت […]
 • طراحی سایت فروشگاهی در مشهد
  وب‌سایت فروشگاهی ای گل به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت فروشگاهی پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این فروشگاه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت فروشگاهی گل و هدیه ای گل انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این فروشگاه، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد این فروشگاه لحاظ گردد.   درباره فروشگاه ای گل گسترش محبوبیت و روز افزون سیستم های فروش آنلاین  در ایران و جهان این امر را ایجاب […]
 • طراحی سایت شرکتی در مشهد,طراحی سایت رزرو آنلاین در مشهد
  در اسفندماه سال ۱۳۹۶ طی جلسات مشترکی که با مدیران شرکت گردشگری اندیشه نوین گردشگری ایرانیان در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت شرکت گردشگری اندیشه نوین گردشگری ایرانیان با عنوان رزرواسیون آنلاین بلیط تریپ به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت رزرواسیون آنلاین بلیط تریپ به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این شرکت مسافرتی و گردشگری را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود […]
 • طراحی سایت شرکتی ارزان در مشهد
  وب‌سایت شرکتی فوراور لیونیگ به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار طراحی سایت این شرکت را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی فوراور لیونیگ انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این شرکت، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد فوراور لیونیگ را لحاظ کنند.   درباره فوراور لیونیگ Forever Living Products بزرگ ترین تولید کننده، سازنده و توزیع کننده محصولات آلوئه ورا گونه باربادنسیس میلر در دنیاست.این […]
 • طراحی سایت شرکتی ارزان در مشهد
  وب‌سایت کالج تی بورس به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار طراحی سایت این کالج آموزشی را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت آموزشی کالج تی بورس انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این شرکتی، تمامی نظرات مدیران و مسئولین ارشد این آموزشگاه را لحاظ کنند.   درباره کالج تی بورس اگه بپذیریم که موفقیت مساوی است با فرصت بعلاوه آمادگی، بورس فرصت موفقیت را برای شما […]
 • طراحی سایت فروشگاهی در مشهد
  در اسفندماه سال ۱۳۹۶ طی جلسات مشترکی که با مدیران فروشگاه مشهد دیجی در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت فروشگاه مشهد دیجی به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت فروشگاهی مشهد دیجی به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت فروشگاهی پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این فروشگاه را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت فروشگاهی مشهد دیجی انجام داده‌اند تا در طراحی سایت این فروشگاه، تمامی […]
 • طراحی سایت شرکتی در مشهد,طراحی سایت شرکتی سپید افرا
  در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ طی جلسات مشترکی که با مدیران شرکت سپید افرا سلامت ایرانیان در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت و سیستم ویژه نرم افزاری شرکت سپید افرا سلامت ایرانیان به مجموعه پارس وب واگذار گردید. سیستم نرم افزاری سپید افرا سلامت ایرانیان به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سیستم این شرکت حوزه سلامت ایران را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود […]
 • طراحی سایت شرکتی در مشهد,طراحی سایت شرکتی فرمولکس
  در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ طی جلسات مشترکی که با مدیران شرکت شیمی آسیا گستر در محل شرکت طراحی سایت پارس وب برگزار گردید، طراحی سایت شرکت شیمی آسیا گستر با نام فرمولیکس به مجموعه پارس وب واگذار گردید. وب‌سایت شرکتی فرمولیکس به‌عنوان یکی از نمونه کارهای طراحی سایت مشهد پارس وب محسوب می‌گردد و پارس وب افتخار میزبانی سایت این شرکت دانش بیان را دارد. همکاران ما در واحد فنی پارس وب تمام تلاش خود را در طراحی سایت شرکتی فرمولیکس انجام داده‌اند تا […]